Nanne Kingma is sinds 15 jaar actief binnen de gedragsmatige zorg, voornamelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Kingma was oprichter, eigenaar en leidinggevende van De Cirkel. De Cirkel was een projectbureau binnen de gedragsmatige zorg. Kingma heeft diverse taken ontwikkeld, uitgezet en uitgevoerd binnen De Cirkel. Denk hierbij aan begeleiding, coaching, training, managen en projectleider.

Tijdens zijn werkzaamheden heeft de Kingma een theorie, de spiraaltheorie, ontwikkeld. Zijn boek ‘Het pad naar veiligheid’ omschrijft deze theorie en wordt geduid met vele herkenbare casussen. Uitgangspunt in zijn denken was dat Kingma opmerkte dat er begeleiders zijn:

  1. onder alle omstandigheden
  2. gedurende meerdere jaren
  3. bij alle cliënten waar men handelingsverlegen mee is,

in staat zijn deze cliënten adequaat te begeleiden. Wat de oorzaken van hun succes was, is door Kingma in zijn boek omschreven.

Niet zozeer wat begeleiders doen is belangrijk, maar vooral hoe zij denken. Denken vormt het handelen. De analyse van succesvolle begeleiders is de basis voor het boek ‘Het pad naar veiligheid’.